Nó là đầu trang này

Thông tin về các thủ tục tại văn phòng phường có thể thực hiện qua đường bưu điện hoặc trực tuyến

Cập nhật lần cuối ngày 7 tháng 5 năm 2021

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thủ tục có thể thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến,… để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại cửa sổ văn phòng phường.
Để biết chi tiết về quy trình, vui lòng kiểm tra trang nội dung của từng quy trình.

※Thông tin chi tiết hơn có thể được đăng trên trang web của mỗi phường.
  Nếu cần, vui lòng tham khảo thông tin trên trang này. (Bấm vào đây cho mỗi trang phường

Phòng Tổng hợp

Các thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến, v.v.
Nội dung Phụ trách Số điện thoại liên hệ
Giấy chứng nhận sang tên đất Bộ phận chung của từng phường
Bộ phận điều phối và liên lạc của Văn phòng Công dân

Bộ phận chung của từng phường
045-671-2067


Bộ phận xúc tiến hành chính phường

Các thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến, v.v.
Nội dung Phụ trách Số điện thoại liên hệ
Yêu cầu công bố văn bản hành chính Phòng thông tin công dân của Phòng công dân 045-671-3882
Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của cá nhân Phòng thông tin công dân của Phòng công dân 045-671-3882
Khi bạn không hài lòng với quyết định tiết lộ, v.v. (yêu cầu kiểm tra) Phòng thông tin công dân của Phòng công dân 045-671-3859

Phần đăng ký gia đình

Các thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến, v.v.
Nội dung Phụ trách Số điện thoại liên hệ Nhận xét

Thông báo chuyển đi (thư)

Mục đăng ký gia đình từng phường

Chịu trách nhiệm đăng ký từng bộ phận hộ khẩu phường


Thủ tục trực tuyến để chuyển đi thông báo Phòng dịch vụ truy cập của văn phòng công dân 045-671-2176 Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể hướng dẫn bạn đến từng phần hộ khẩu theo phường.
Yêu cầu giấy chứng nhận liên quan đến đăng ký cư trú như giấy chứng nhận hộ khẩu như bản sao / trích lục hộ khẩu, bản sao thẻ cư trú (qua đường bưu điện) Văn phòng yêu cầu gửi thư thành phố Yokohama 045-222-4900  
Dịch vụ giao hàng tại cửa hàng tiện lợi Phòng dịch vụ truy cập của văn phòng công dân 045-671-2176  
Cài đặt địa chỉ cho việc xây dựng mới / xây dựng lại (thư / trực tuyến) Mục đăng ký gia đình từng phường Chịu trách nhiệm đăng ký từng bộ phận hộ khẩu phường  
Thủ tục cải táng (di chuyển tro) (thư) Mục đăng ký gia đình từng phường Sổ hộ khẩu phụ trách từng phần hộ khẩu phường  

Cục thuê

Các thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến, v.v.
Nội dung Phụ trách Số điện thoại liên hệ
Chứng từ thuế (toàn bộ) Mỗi phần thuế phường Danh sách thông tin liên hệ của từng bộ phận thuế phường (PDF: 272KB)
Giấy chứng nhận thuế thành phố / thuế tỉnh (miễn thuế) Mỗi phường thuế bộ phận thuế thành phố trực thuộc trung ương
Giấy chứng nhận tài sản cố định Tiền đất của từng phường thuế
Chứng chỉ thuế Phí lưu trữ bộ phận thuế từng phường
Tờ khai thuế thành phố / tỉnh Mỗi phường thuế bộ phận thuế thành phố trực thuộc trung ương
Khai thuế xe hạng nhẹ (chiết khấu loại hình) Phụ trách xe nhẹ từng phường thuế
Đơn xin gia hạn thời hạn giao hàng Phí lưu trữ bộ phận thuế từng phường
Đơn xin khấu trừ thuế Phí lưu trữ bộ phận thuế từng phường
Đơn xin ân hạn đổi quà Phí lưu trữ bộ phận thuế từng phường

Bộ phận Y tế và Phúc lợi

Các thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến, v.v.
Nội dung Phụ trách Số điện thoại liên hệ
Thanh toán chi phí hỗ trợ cho những người sống sót sau bom A Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-2453
Chi phí châm cứu, xoa bóp, xoa bóp cho nạn nhân bom A Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-2453
Trợ cấp chi phí y tế cho con của nạn nhân bom A Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-2453

Bộ phận vệ sinh sinh hoạt

Các thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến, v.v.
Nội dung Phụ trách Số điện thoại liên hệ Nhận xét
Thông báo đóng cửa kinh doanh, đóng giấy phép kinh doanh nhà hàng, v.v. Bộ phận vệ sinh sinh hoạt từng phường Phụ trách vệ sinh thực phẩm, Bộ phận vệ sinh sinh hoạt của từng phường ・Các thủ tục trực tuyến không được hỗ trợ.
・Vui lòng gửi bằng phương pháp lưu giữ hồ sơ "thư hồ sơ cụ thể, v.v."
・Nếu bạn muốn trả lại một bản sao hoặc cho các thủ tục gửi thư khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Thông báo bãi bỏ hiệu thuốc, v.v. Bộ phận vệ sinh sinh hoạt từng phường Phụ trách Dược, Bộ phận Vệ sinh sinh hoạt của từng phường. ・Các thủ tục trực tuyến không được hỗ trợ.
・Vui lòng gửi bằng phương pháp lưu giữ hồ sơ "thư hồ sơ cụ thể, v.v."
・Nếu bạn muốn trả lại một bản sao hoặc cho các thủ tục gửi thư khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Đơn đăng ký / thông báo phòng khám dựa trên Đạo luật chăm sóc y tế Cục Y tế và Phúc lợi Phòng An toàn Y tế 045-671-2414 ・Các thủ tục trực tuyến cũng được lên kế hoạch trong tương lai.
・Vui lòng gửi bằng phương pháp lưu giữ hồ sơ "thư hồ sơ cụ thể, v.v."
・Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thanh toán phí hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác.
Ứng dụng / thông báo của nữ hộ sinh dựa trên Đạo luật chăm sóc y tế Cục Y tế và Phúc lợi Phòng An toàn Y tế 045-671-2414 ・Các thủ tục trực tuyến cũng được lên kế hoạch trong tương lai.
・Vui lòng gửi bằng phương pháp lưu giữ hồ sơ "thư hồ sơ cụ thể, v.v."
・Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thanh toán phí hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác.
Thông báo bãi bỏ kinh doanh liên quan đến vệ sinh môi trường (nhà trọ, địa điểm vui chơi giải trí, nhà tắm công cộng, kinh doanh làm tóc và làm đẹp, vệ sinh, v.v.) Bộ phận vệ sinh sinh hoạt từng phường Phụ trách vệ sinh môi trường, Bộ phận vệ sinh sinh hoạt của từng phường ・Các thủ tục trực tuyến không được hỗ trợ.
・Vui lòng gửi bằng phương pháp lưu giữ hồ sơ "thư hồ sơ cụ thể, v.v."
・Nếu bạn muốn trả lại một bản sao hoặc cho các thủ tục gửi thư khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trình kế hoạch quản lý hàng năm cho các tòa nhà cụ thể Bộ phận vệ sinh sinh hoạt từng phường Phụ trách vệ sinh môi trường, Bộ phận vệ sinh sinh hoạt của từng phường ・Các thủ tục trực tuyến không được hỗ trợ.
・Vui lòng gửi bằng phương pháp lưu giữ hồ sơ "thư hồ sơ cụ thể, v.v."
・Nếu bạn muốn trả lại một bản sao hoặc cho các thủ tục gửi thư khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Thông báo về việc bắt đầu, thay đổi và bãi bỏ hệ thống cấp nước chuyên dụng đơn giản / bể cấp nước quy mô nhỏ
Nộp kết quả kiểm tra / báo cáo kết quả tự kiểm tra
Bộ phận vệ sinh sinh hoạt từng phường Phụ trách vệ sinh môi trường, Bộ phận vệ sinh sinh hoạt của từng phường Ngoài các thủ tục đã liệt kê, có một số thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận vệ sinh sinh hoạt của từng phường để biết thêm chi tiết.
Thông báo bãi bỏ kinh doanh xử lý động vật Bộ phận vệ sinh sinh hoạt từng phường Phụ trách vệ sinh môi trường, Bộ phận vệ sinh sinh hoạt của từng phường Ngoài các thủ tục đã liệt kê, có một số thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận vệ sinh sinh hoạt của từng phường để biết thêm chi tiết.

Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật

Các thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến, v.v.
Nội dung Phụ trách Số điện thoại liên hệ Nhận xét
Các ứng dụng khác nhau liên quan: Thông tin về phúc lợi cho người cao tuổi Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật của từng phường Phí bảo hiểm chăm sóc dài hạn  
Đơn xin chứng nhận thanh toán hỗ trợ độc lập chăm sóc y tế (chăm sóc y tế phục hồi) Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật của từng phường Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật của từng phường  
Đơn xin hỗ trợ độc lập chăm sóc y tế (chăm sóc ngoại trú tâm thần) Cục Y tế và Phúc lợi Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Tâm thần 045-671-3623 (Trung tâm chăm sóc y tế ngoại trú tâm thần / thủ tục giấy tờ sổ tay) Nếu ngày hội chẩn gần đến và bạn cần thay đổi cơ sở y tế ngay lập tức, chúng tôi có thể hướng dẫn bạn đến Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật của mỗi phường.
Đơn xin Cẩm nang về Sức khỏe và Phúc lợi cho Người khuyết tật về Tinh thần Sổ tay sẽ được phát tại cửa sổ của Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật của mỗi phường.
Ứng dụng cho Thẻ lên máy bay đặc biệt Keiro (Keiro Pass) Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật của từng phường Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật của từng phường  
Chi phí y tế được chỉ định (bệnh khó chữa được chỉ định) trợ cấp kinh doanh ứng dụng mới Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-4040 ・Nếu được chứng nhận, ngày bắt đầu thời hạn hợp lệ của Giấy chứng nhận người nhận Chi phí y tế được chỉ định (Các bệnh khó chữa được chỉ định) của Thành phố Yokohama sẽ là ngày Bộ phận Kinh doanh Y tế nhận được tài liệu. (Nếu nộp hồ sơ tại văn phòng phường thì sẽ đến ngày nhận hồ sơ tại văn phòng phường).
Đơn xin thay đổi kinh doanh trợ cấp chi phí y tế được chỉ định (bệnh khó chữa được chỉ định) Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-4040 ・"Ngày nộp đơn", là cơ sở của quy trình, là ngày Bộ phận Kinh doanh Y tế nhận được các tài liệu cần thiết. (Nếu nộp hồ sơ tại văn phòng phường thì sẽ đến ngày nhận hồ sơ tại văn phòng phường).
Đơn xin gia hạn dự án trợ cấp chi phí y tế cụ thể (bệnh khó chữa) Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-4040 ・Chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng ký gia hạn cho những người đủ điều kiện gia hạn vào đầu tháng 6 hàng năm.
Hoàn trả các chi phí y tế cụ thể (bệnh khó chữa được chỉ định) Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-4040  
Đơn xin cấp lại các chi phí y tế cụ thể (được chỉ định bệnh nan y) Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-4040  
Thông báo hoàn trả các chi phí y tế cụ thể (bệnh khó chữa được chỉ định) Cục Y tế và Phúc lợi Bộ phận Kinh doanh Y tế 045-671-4040  

Bộ phận Hỗ trợ Gia đình Trẻ em

Các thủ tục có thể được thực hiện qua đường bưu điện, trực tuyến, v.v.
Nội dung Phụ trách Số điện thoại liên hệ Nhận xét
Yêu cầu và thông báo trợ cấp cho trẻ em Cục Trẻ em và Thanh thiếu niên Bộ phận Gia đình và Trẻ em 045-641-8411  
Yêu cầu và thông báo xác nhận trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em Bộ phận hỗ trợ gia đình trẻ em từng phường Bộ phận hỗ trợ gia đình trẻ em, Văn phòng phường của phường bạn Nhận tại quầy hoặc qua đường bưu điện
Yêu cầu và thông báo trợ cấp nuôi dưỡng trẻ đặc biệt Bộ phận Hỗ trợ Gia đình Trẻ em của mỗi phường (Phường Nishi là Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật) Bộ phận Hỗ trợ Gia đình và Trẻ em, Văn phòng Phường của phường bạn (Phường Nishi là Bộ phận Hỗ trợ Người cao tuổi / Người khuyết tật) Nhận tại quầy hoặc qua đường bưu điện
Trợ cấp y tế cụ thể mãn tính ở trẻ em Bộ phận hỗ trợ gia đình trẻ em từng phường Bộ phận hỗ trợ gia đình trẻ em từng phường  
Đơn xin chứng nhận thanh toán hỗ trợ chăm sóc y tế (chăm sóc y tế nuôi dưỡng) độc lập Bộ phận Hỗ trợ Y tế của Cục Y tế và Phúc lợi 045-671-4115  

Cài đặt, thay đổi, báo cáo tình trạng hoạt động, đình chỉ / bãi bỏ các cơ sở giữ trẻ không có giấy phép (loại cơ sở)

Phòng quản lý giáo dục và chăm sóc trẻ em của Cục Trẻ em và Thanh thiếu niên 045-671-3564 Nhận tại quầy hoặc qua đường bưu điện.
Đơn xin xác nhận cơ sở chăm sóc trẻ em / cơ sở hỗ trợ chăm sóc trẻ em cụ thể không được cấp phép, v.v. (loại cơ sở) Phòng quản lý giáo dục và chăm sóc trẻ em của Cục Trẻ em và Thanh thiếu niên 045-671-3564 Nhận tại quầy hoặc qua đường bưu điện.
Cài đặt, thay đổi, báo cáo tình trạng hoạt động, đình chỉ / bãi bỏ các cơ sở giữ trẻ không có giấy phép (loại hình thăm khám tại nhà) Phòng quản lý giáo dục và chăm sóc trẻ em của Cục Trẻ em và Thanh thiếu niên 045-671-3564 Nhận tại quầy hoặc qua đường bưu điện.
Đơn xin xác nhận cơ sở chăm sóc trẻ em / cơ sở hỗ trợ chăm sóc trẻ em cụ thể không được cấp phép, v.v. (loại hình thăm khám tại nhà) Phòng quản lý giáo dục và chăm sóc trẻ em của Cục Trẻ em và Thanh thiếu niên 045-671-3564 Nhận tại quầy hoặc qua đường bưu điện.
Phát hành vé đặc biệt cho xe buýt, tàu điện ngầm, v.v. Bộ phận hỗ trợ gia đình trẻ em từng phường Bộ phận hỗ trợ gia đình trẻ em từng phường Nhận tại quầy hoặc qua đường bưu điện.

Bộ phận Bảo hiểm và Hưu trí

Trang danh sách các doanh nghiệp, v.v. đề xuất các thủ tục bằng cách gửi thư từng điểm phân biệt

Cần có Adobe Acrobat Reader DC (trước đây là Adobe Reader) để mở tệp PDF.
Nếu bạn chưa có, bạn có thể tải xuống miễn phí từ Adobe.
Tải xuống Adobe Acrobat Reader DCTải xuống Adobe Acrobat Reader DC

Quay lại trang trước

ID trang: 237-513-066

Trở lại đầu trang