Nó là đầu trang này

Giới thiệu về tài khoản chính thức của thành phố Yokohama LINE

Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 4 năm 2021

 Tài khoản chính thức của Yokohama City LINE cung cấp các dịch vụ và dịch vụ phân phối thông tin như ứng dụng rác quá khổ và hướng dẫn phân loại rác. Hãy sử dụng nó bằng cách "đăng ký làm bạn".
 Vui lòng tham khảo các trang sau trước khi sử dụng.

Về sự tương ứng của tài khoản chính thức của Thành phố Yokohama LINE với một số báo cáo về thông tin cá nhân của LINE

 Chúng tôi xin thông báo về việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong nước bên ngoài Nhật Bản của ứng dụng liên lạc “LINE” do LINE Corporation cung cấp vào thứ 4 ngày 17 tháng 3 năm thứ 3 của Reiwa.
 Tài khoản chính thức của Yokohama City LINE cung cấp các dịch vụ như "phổ biến thông tin về thông tin liên quan đến nhiễm coronavirus mới", "đơn đăng ký / yêu cầu tìm rác quá khổ" và "hướng dẫn phân loại rác".
 Không ai trong số các dịch vụ này bao gồm trong "những người mà công ty chi nhánh tại Trung Quốc có quyền xem thông tin" trên báo chí, và các nội dung và thông tin cá nhân được nhập bởi người dùng trên màn hình nói chuyện của các tài khoản chính thức thành phố Yokohama LINE. Vv xác nhận với LINE Corporation mà họ không thể truy cập được từ Trung Quốc.
 Dựa trên tình hình này, ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tương tự như trước đây cho tài khoản chính thức của Yokohama City LINE.
 Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xử lý hợp lý thông tin cá nhân tại Công ty TNHH LINE và các doanh nghiệp có hợp đồng xử lý thông tin cá nhân khác để người dân có thể yên tâm sử dụng tài khoản chính thức của Thành phố Yokohama.
 Về phía Công ty TNHH LINE, hiện Bộ Nội vụ và Truyền thông và Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân đang tiến hành điều tra nên thành phố sẽ rất chú ý đến sự việc và sẽ có hướng xử lý phù hợp khi có thông tin mới trong trong tương lai. tôi sẽ tương ứng với.

Làm thế nào để đăng ký làm bạn

Từ điện thoại thông minh của bạn

Thêm bạn

Tìm kiếm theo ID

@cityofyokohama

Từ mã QR

Mã QR của tài khoản chính thức Yokohama City LINE

Tổng quan về Tài khoản Chính thức của Thành phố Yokohama LINE

tên tài khoản

Thành phố Yokohama

SỐ DÒNG

@cityofyokohama

Các dịch vụ có sẵn

  • Phân phối thông tin như tin tức và sự kiện từ Motoichi (dịch vụ phân phối phân khúc)
  • Liên kết đến trang web của Thành phố Yokohama và các trang liên quan
  • Xác nhận phí rác quá khổ, đơn đăng ký, xác nhận / thay đổi / hủy bỏ nội dung đơn
  • Thông tin phân loại rác

Các dịch vụ sẽ được bổ sung trong tương lai

  • Hệ thống báo cáo hư hỏng đường bộ (dự kiến vào ngày 14 tháng 5, năm thứ 3 của Reiwa)

Quản lý tài khoản

Phòng quan hệ công chúng, Phòng công dân

Thận trọng khi sử dụng

Cách sử dụng dịch vụ

Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng từ menu và nhấn vào dịch vụ đó.

Để biết chi tiết về từng menu, vui lòng tham khảo Cách sử dụng tài khoản chính thức của Yokohama City LINE.


Liên kết liên quan

Các câu hỏi về trang này

Bộ phận Quan hệ Công chúng, Bộ phận Dịch vụ Tư vấn và Quan hệ Công chúng, Văn phòng Công dân (Giới thiệu về tài khoản chính thức của LINE)

điện thoại: 045-671-2349

điện thoại: 045-671-2349

số fax: 045-661-2351

địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Tổng đài dành riêng cho việc tiêm chủng (những điều về tiêm chủng)

điện thoại: 0120-045-070

điện thoại: 0120-045-070

số fax: 050-3588-7191

địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Tổng đài Bệnh truyền nhiễm (Tư vấn chung về loại coronavirus mới)

điện thoại: 045-550-5530

điện thoại: 045-550-5530

số fax: 045-846-0500

Phòng Tài nguyên và Tái chế Chất thải Phòng Biện pháp Hộ gia đình Bộ phận Kinh doanh (Về dịch vụ tiếp nhận đơn đăng ký rác quá khổ)

điện thoại: 045-671-3815

điện thoại: 045-671-3815

số fax: 045-662-1225

địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Quay lại trang trước

ID trang: 943-866-443

Trở lại đầu trang