Nó là đầu trang này
Fumiko Hayashi, Thị trưởng Yokohama-Hướng đến một chính quyền của sự đồng cảm và tin cậy

Họp báo thường kỳ

Buổi họp báo thường kỳ phát sóng

Tóm tắt các cuộc phỏng vấn trước đây

Các câu hỏi về trang này

Phòng thư ký, Ban thư ký, Phòng chính sách

điện thoại: 045-671-2075

điện thoại: 045-671-2075

số fax: 045-641-2628

địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Quay lại trang trước

ID trang: 892-933-562

Danh sách các trang của phòng thị trưởng

Trở lại đầu trang