Nó là đầu trang này

Thông tin về các trường hợp nhiễm coronavirus mới (trang đặc biệt)

 Trang đặc biệt này chứa các menu hỗ trợ khác nhau, bàn tư vấn, các đợt bùng phát của bệnh nhân dương tính và các thông tin khác liên quan đến các trường hợp nhiễm coronavirus mới.
 [Thông tin cho những người đã nhận được chẩn đoán tích cực] Giới thiệu về dòng chảy trong tương lai

Thông báo quan trọng

mục lục

nhặt lên

Sự phân biệt đối xử và vu khống không bao giờ được dung thứ, và chúng tôi yêu cầu bạn không đưa ra những lời nói hoặc hành động khó chịu như vậy.
Chúng tôi đã quyết định chính sách ứng phó của Thành phố Yokohama (về nguyên tắc là đến 20:00) liên quan đến cơ sở vật chất cho công dân trong thời gian diễn ra "Các biện pháp ưu tiên để ngăn chặn sự lây lan".
Đây là tập hợp các tài liệu thông cáo báo chí liên quan đến bệnh nhiễm coronavirus mới.

Thực đơn hỗ trợ của Thành phố Yokohama đối với các trường hợp nhiễm coronavirus mới

Thông tin cho người dân (menu hỗ trợ, bàn tư vấn, v.v.) được tóm tắt.
Thông tin (menu hỗ trợ, quầy tư vấn, v.v.) cho các doanh nghiệp và chuyên gia y tế được tóm tắt.

Quầy tư vấn

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ bệnh nhân dương tính ở thành phố Yokohama

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các biểu đồ về sự xuất hiện của bệnh nhân dương tính mỗi ngày, các triệu chứng tại thời điểm xác nhận dương tính, v.v.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về quy trình trong tương lai khi kết quả xét nghiệm tại cơ sở y tế, v.v. là dương tính.
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự bùng phát của những bệnh nhân dương tính ở thành phố Yokohama mỗi ngày trên tài khoản chính thức của LINE.

Thông điệp từ Thị trưởng Hayashi

Tin nhắn mới nhất

Tin nhắn trước đây

Tin nhắn video

Tin nhắn văn bản

Thông điệp hội nghị thượng đỉnh thành phố chín quận

Thông tin khác nhau

Quyên góp cho Thành phố Yokohama

Phản ứng của Motoichi đối với các trường hợp nhiễm coronavirus mới

Tài liệu này mô tả việc mở rộng số giường bệnh để chuẩn bị cho đợt thứ 4 và củng cố các hệ thống như Y-CERT và các trung tâm y tế công cộng.

Phong cách sống mới

Tiếng Anh / Tiếng Trung / 한글 / Tiếng Nhật dễ dàng

Cần có Adobe Acrobat Reader DC (trước đây là Adobe Reader) để mở tệp PDF.
Nếu bạn chưa có, bạn có thể tải xuống miễn phí từ Adobe.
Tải xuống Adobe Acrobat Reader DCTải xuống Adobe Acrobat Reader DC

Quay lại trang trước

ID trang: 273-813-715

Trở lại đầu trang